Week4-9   Delete Edge/Vertex エッジ/頂点の削除


エッジを削除する

                                                                                          
1.    キーボードの Delete で削除すると、edge は delete されますが、vertex が残ってしまいます。
Delete Edge/Vertex でエッジとバーテックスを一度に削除します。

メッシュの編集>エッジ/頂点の削除

2.  
       
-9-